Sprzedaj swój produkt

Krok: 01 /02

Informacje o produktach

Prosimy o uzupełnienie wszystkich wskazanych w formularzu informacji na temat produktów, które chcesz sprzedać.
Produkt 01
Produkt 02
Produkt 03
Produkt 04

Dane Kontaktowe

W celu optymalizacji czasu całej procedury prosimy o uzupełnienie wszystkich danych. Po akceptacji Twojego zgłoszenia posłużą nam one do przygotowania umowy, wygenerowania listu przewozowego oraz sfinalizowania całej transakcji. Po otrzymaniu przedmiotów przeprowadzona zostanie weryfikacja stanu i oryginalności. Następnie wykonany zostanie przelew na Twoje konto.